په مرکز او ولایتونوکې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پراختیایي پروژې

شمیره

دپروژو نومونه

دپروژې موقعیت (ځای)

د فزیکي کار پرمختګ

کتنې

1

دتخارولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

تخارولایت

100%

زړه

2

د پکتیکا ولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

پکتیکا ولایت

100%

زړه

3

دهلمندولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

هلمند ولایت

100%

زړه

4

دنیمروزولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

نیمروز ولایت

100%

زړه

5

دبدخشان ولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

بدخشان ولایت

100%

انتقالی

6

د کابل د پدوله په دښته کې ددویم نمبرخوشحال خان لیسې د تدریسی ودانۍ دجوړولو پروژه.

دوهم نمبرخوشحال خان لیسه

100%

زړه

7

دپدوله په دښته کې ددویم نمبرخوشحال خان لیسې دلیلیې اول بلاک  ودانۍ دجوړولو پروژه . 

دوهم نمبرخوشحال خان لیسه

100%

زړه

8

دپدوله په دښته کې دبریښنا برج دجوړولو پروژه . 

د کابل پډوله دښته

100%

زړه

9

دننګرهارولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

ننګرهارولایت

100%

زړه

10

دپډوله په دښته کې ددویم نمبرخوشحال خان لیسی دلیلیې ددویم بلاک دودانۍ دجوړولو پروژه.

د پډوله دښته

95%

زړه

11

داداری اوتدریسی بلاک د ودانیو دجوړولو پروژه.

دپډوله دښته

100%

زړه

12

دلوګرولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

لوګرولایت

100%

زړه

13

دکندزولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

کندزولایت

100%

بشپړه او ګټې اخستنی ته سپارل شوې ده.

14

 

دبلخ ولایت دسرحدونواوقبایلو چاروریاست داداري ودانۍ دجوړولو پروژه.

بلخ ولایت

100%

بشپړه او ګټې اخستنی ته سپارل شوې ده.

15

د خوشحال خان عالی لیسی تعلیمی کمپلکس کی د لیلیي دریم بلاک جوړولو پروژه..

دویم نمبر خوشحال خان عالی لیسه

 

د نوموړی پروژی تدارکاتی چاری روانی دی او دغویی میاشتی په 19 نېټه د ملی تدارکاتو په کمیته کې یو افرګشای کیږی.

16

د لغمان ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست ودانی جوړولو پروژه.

د لغمان ولایت

 

د نوموړی ولایت د اداری ودانی د جوړونی چارو تدارکاتی چاری 5/2/1395 نېټه پای ته ورسیده او کار به یې په روانه هغته کې کار شروع شي.

17

د کاپيسا ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست ودانی جوړولو پروژه.

د کاپیسا ولایت

 

د کاپیسا ولایت د اداري ودانی جوړونی تدارکاتی پروسه له خنډ سره برابره شوی وه چې په 13/2/1395 نېټه یې دوهم ځل داوطلبی ترسره کیږی.